سیرجان

 • کد شعبه:
  2004
 • آدرس:
  سیرجان - خیابان شریعتی - حد فاصل خیابان های انقلاب و سعدی
 • ایمیل:
  bp2004@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  7813645135
 • تلفن:
  0098-34-42231146-8
 • فکس:
  0098-21-82897671