مرکزی

 • کد شعبه:
  201
 • آدرس:
  بلوار میرداماد -شماره 430
 • ایمیل:
  bp201@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1969774511
 • تلفن:
  0098-21-82891494-9
 • فکس:
  0098-21-82897101