خیابان آفریقا

 • کد شعبه:
  205
 • آدرس:
  خیابان آفریقا - جنب خیابان شهید عاطفی شرقی
 • ایمیل:
  bp205@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1915673436
 • تلفن:
  0098-21-26200105-6
 • فکس:
  0098-21-82897105