خیابان الوند

 • کد شعبه:
  209
 • آدرس:
  میدان آرژانتین-خیابان الوند- نبش خ 27
 • ایمیل:
  bp209@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1514935754
 • تلفن:
  0098-21-88882324
 • فکس:
  0098-21-82897109