قلهک

 • کد شعبه:
  210
 • آدرس:
  خیابان شریعتی - پایین تر از خیابان دولت
 • ایمیل:
  bp210@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1941613167
 • تلفن:
  0098-21-22647222-4
 • فکس:
  0098-21-82897110