زاهدان

 • کد شعبه:
  2101
 • آدرس:
  زاهدان - خیابان شهیدبهشتی - بین چهارراه مصطفی خمینی و بهشتی 19
 • ایمیل:
  bp2101@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  9813763697
 • تلفن:
  0098-54-33214852-4
 • فکس:
  0098-21-82897672