احتشامیه

 • کد شعبه:
  214
 • آدرس:
  پاسداران - نیستان 7 - اول راستاوان
 • ایمیل:
  bp214@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1944844113
 • تلفن:
  0098-21-22761800-2
 • فکس:
  0098-21-82897114