ولی عصر

 • کد شعبه:
  217
 • آدرس:
  تقاطع خیابان مطهری و ولیعصر - کوی نوروزی
 • ایمیل:
  bp217@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1595653111
 • تلفن:
  0098-21-88918066-8
 • فکس:
  0098-21-82897117