مطهری

 • کد شعبه:
  219
 • آدرس:
  خیابان مطهری -تقاطع خیابان سهروردی - پلاک 96
 • ایمیل:
  bp219@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1578775511
 • تلفن:
  0098-21-88845081-3
 • فکس:
  0098-21-82897119