قزوین

 • کد شعبه:
  2201
 • آدرس:
  قزوین - بلوار مدرس - چهارراه فلسطین - پلاک 15
 • ایمیل:
  bp2201@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3413988488
 • تلفن:
  0098-28-33366181-4
 • فکس:
  0098-21-82897673