شهید بابایی قزوین

 • کد شعبه:
  2202
 • آدرس:
  قزوین - خیابان شهید سرلشگر بابائی - جنب کوچه 14 جدید
 • ایمیل:
  bp2202@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3415714691
 • تلفن:
  0098-28-33362192-6
 • فکس:
  0098-21-82897674