سلیمان خاطر

 • کد شعبه:
  221
 • آدرس:
  خیابان مطهری - خیابان سلیمان خاطر - شماره 134
 • ایمیل:
  bp221@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1575945156
 • تلفن:
  0098-21-88348756
 • فکس:
  0098-21-82897121