نیاوران

 • کد شعبه:
  222
 • آدرس:
  خیابان نیاوران - مقابل خیابان جماران
 • ایمیل:
  bp222@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1936793813
 • تلفن:
  0098-21-22834015-6
 • فکس:
  0098-21-82897122