خیابان فاطمی

 • کد شعبه:
  225
 • آدرس:
  جنب خیابان هشت بهشت - شماره 2
 • ایمیل:
  bp225@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1414713581
 • تلفن:
  0098-21-88966181-9
 • فکس:
  0098-21-82897125