خیابان آزادی

 • کد شعبه:
  227
 • آدرس:
  خیابان آزادی- بین بهبودی و شادمان
 • ایمیل:
  bp227@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1456694384
 • تلفن:
  0098-21-66066102-4
 • فکس:
  0098-21-82897127