سید جمال الدین اسدآبادی

 • کد شعبه:
  228
 • آدرس:
  یوسف آباد - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی - جنب خیابان 15
 • ایمیل:
  bp228@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1433683111
 • تلفن:
  0098-21-88104229-30
 • فکس:
  0098-21-82897128