خیابان طالقانی

 • کد شعبه:
  229
 • آدرس:
  طالقانی - بین نجات الهی و قرنی
 • ایمیل:
  bp229@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1598917413
 • تلفن:
  0098-21-88920558-65
 • فکس:
  0098-21-82897129