خیابان شهید بهشتی

 • کد شعبه:
  230
 • آدرس:
  خیابان شهید بهشتی - نرسیده به چهارراه پاشا
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1577836335
 • تلفن:
  0098-21-88534708-12
 • فکس:
  0098-21-88534713