زنجان

 • کد شعبه:
  2301
 • آدرس:
  زنجان - خیابان سعدی وسط - جنب کوی طهماسبی
 • ایمیل:
  bp2301@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  4513615657
 • تلفن:
  0098-24-33335933-4
 • فکس:
  0098-21-82897675