ستارخان

 • کد شعبه:
  232
 • آدرس:
  خیابان ستارخان - جنب خیابان باقر خان
 • ایمیل:
  bp232@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1441716341
 • تلفن:
  0098-21-66902421
 • فکس:
  0098-21-82897132