فرشته

 • کد شعبه:
  235
 • آدرس:
  الهیه-خیابان شریفی منش (انتهای فرشته) پلاک 70
 • ایمیل:
  bp235@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1964966111
 • تلفن:
  0098-21-22059060
 • فکس:
  0098-21-82897135