میدان فردوسی

 • کد شعبه:
  236
 • آدرس:
  خیابان فردوسی - مجتمع تجارت جهانی - طبقه زیر همکف
 • ایمیل:
  bp236@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1145683673
 • تلفن:
  0098-21-66340428-32
 • فکس:
  0098-21-82897136