ولنجک

 • کد شعبه:
  240
 • آدرس:
  خیابان ولنجک - جنب خیابان 18
 • ایمیل:
  bp240@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1985743734
 • تلفن:
  0098-21-22424501-8
 • فکس:
  0098-21-82897140