خیابان آیت اله کاشانی

 • کد شعبه:
  243
 • آدرس:
  خیابان آیت اله کاشانی - نبش بلوار شقایق
 • ایمیل:
  bp243@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1483874633
 • تلفن:
  0098-21-44147101-5
 • فکس:
  0098-21-82897143