خیابان کریمخان زند

 • کد شعبه:
  247
 • آدرس:
  خیابان کریم خان - بین خیابان ویلا و خیابان آبان
 • ایمیل:
  bp247@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1598785614
 • تلفن:
  0098-21-88934174-8
 • فکس:
  0098-21-82897147