بلوار مرزداران

 • کد شعبه:
  248
 • آدرس:
  بلوار مرزداران - جنب مسجد حضرت امیرالمومنین
 • ایمیل:
  bp248@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1463764973
 • تلفن:
  0098-21-44268791-5
 • فکس:
  0098-21-82897148