ایلام

 • کد شعبه:
  2501
 • آدرس:
  ایلام - خیابان 24 متری اشرفی اصفهانی - جنب کوی امید
 • ایمیل:
  bp2501@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6931853949
 • تلفن:
  0098-84-33368773-9
 • فکس:
  0098-21-82897677