افسریه

 • کد شعبه:
  255
 • آدرس:
  خیابان 20 متری افسریه - حدفاصل خیابان های 15 متری اول و دوم
 • ایمیل:
  bp255@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1784774493
 • تلفن:
  0098-21-33641081-2
 • فکس:
  0098-21-82897155