حافظ

 • کد شعبه:
  256
 • آدرس:
  خیابان جمهوری اسلامی - تقاطع خیابان حافظ
 • ایمیل:
  bp256@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1134845885
 • تلفن:
  0098-21-66752340-5
 • فکس:
  0098-21-82897156