نواب

 • کد شعبه:
  259
 • آدرس:
  بزرگراه نواب - حدفاصل خیابان کمیل و محبوب مجاز (سینا)
 • ایمیل:
  bp259@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1331687481
 • تلفن:
  0098-21-55435426-33
 • فکس:
  0098-21-82897159