چیذر

 • کد شعبه:
  260
 • آدرس:
  میدان ندا - خیابان هاشمی علیا - جنب کوی مهتاب
 • ایمیل:
  bp260@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1938993743
 • تلفن:
  0098-21-22695027-9
 • فکس:
  0098-21-82897160