مهدیه همدان

 • کد شعبه:
  2602
 • آدرس:
  همدان - خیابان مهدیه - مقابل کانون بسیج
 • ایمیل:
  bp2602@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6517738717
 • تلفن:
  0098-81-38278501
 • فکس:
  0098-21-82897679