سی متری نیروی هوایی

 • کد شعبه:
  262
 • آدرس:
  خیابان سی متری نیروی هوایی - مجاور خیابان شهید درزی - پلاک 392
 • ایمیل:
  bp262@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1733916736
 • تلفن:
  0098-21-77160921-4
 • فکس:
  0098-21-82897162