شهید بهشتی غربی

 • کد شعبه:
  266
 • آدرس:
  خیابان شهید بهشتی غربی - حدفاصل خیابان های احمدقصیر و خالد اسلامبولی
 • ایمیل:
  bp266@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1513616811
 • تلفن:
  0098-21-88559605
 • فکس:
  0098-21-82897166