کرمانشاه

 • کد شعبه:
  2701
 • آدرس:
  کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به چهارراه ارشاد
 • ایمیل:
  bp2701@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  6715619135
 • تلفن:
  0098-83-38258004-8
 • فکس:
  0098-21-82897680