سعدی

 • کد شعبه:
  271
 • آدرس:
  خیابان سعدی شمالی - نزدیک چهارراه مخبرالدوله - پلاک 300
 • ایمیل:
  bp271@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1145936814
 • تلفن:
  0098-21-33995314-8
 • فکس:
  0098-21-82897171