سید خندان

 • کد شعبه:
  272
 • آدرس:
  خیابان شریعتی - بالاتر از خواجه عبداله انصاری
 • ایمیل:
  bp272@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1661713117
 • تلفن:
  0098-21-22852540-2
 • فکس:
  0098-21-82897172