فرجام

 • کد شعبه:
  273
 • آدرس:
  خیابان فرجام شرقی - چهارراه عبادی - پلاک 52
 • ایمیل:
  bp273@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1684893161
 • تلفن:
  0098-21-77199337-9
 • فکس:
  0098-21-82897173