قیطریه

 • کد شعبه:
  274
 • آدرس:
  خیابان شهید کریمی (بوعلی ) - مقابل ورزشگاه قیطریه
 • ایمیل:
  bp274@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1933897351
 • تلفن:
  0098-21-22675557-9
 • فکس:
  0098-21-82897174