فتح

 • کد شعبه:
  277
 • آدرس:
  بزرگراه فتح - کیلومتر 4 - جنب پارس غدیر
 • ایمیل:
  bp277@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1386853493
 • تلفن:
  0098-21-66390050-4
 • فکس:
  0098-21-82897177