شهرری

 • کد شعبه:
  281
 • آدرس:
  شهرری - خیابان زکریای رازی - جنب مسجد امیرالمومنین
 • ایمیل:
  bp281@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1874755448
 • تلفن:
  0098-21-55970956-63
 • فکس:
  0098-21-82897181