شهرک امید

 • کد شعبه:
  283
 • آدرس:
  فاز 3 شهرک امید - مجتمع مسکونی
 • ایمیل:
  bp283@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1689777361
 • تلفن:
  0098-21-77062161
 • فکس:
  0098-21-82897183