پاسداران

 • کد شعبه:
  284
 • آدرس:
  خیابان پاسداران - مقابل گلستان ششم
 • ایمیل:
  bp284@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1945933356
 • تلفن:
  0098-21-22547642
 • فکس:
  0098-21-82897184