مهتاب

 • کد شعبه:
  286
 • آدرس:
  خیابان ولیعصر - پایین تر از چهارراه جمهوری - جنب کوی سخن ور
 • ایمیل:
  bp286@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1138645115
 • تلفن:
  0098-21-66958292-4
 • فکس:
  0098-21-82897186