اسلامشهر

 • کد شعبه:
  288
 • آدرس:
  خیابان اصلی اسلامشهر - جنب خیابان رحمانی
 • ایمیل:
  bp288@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  3314847373
 • تلفن:
  0098-21-56373104-6
 • فکس:
  0098-21-82897188