خیابان دکتر مصدق

 • کد شعبه:
  289
 • آدرس:
  بلوار میرداماد - خیابان دکتر مصدق- جنب کوی دهم
 • ایمیل:
  bp289@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1918793491
 • تلفن:
  0098-21-22924190-3
 • فکس:
  0098-21-82897189