نازی آباد (زهرا دهقانی)

 • کد شعبه:
  291
 • آدرس:
  نازی آباد - خیابان شهید بابایی (مدائن)- مقابل بازار دوم
 • ایمیل:
  bp291@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1819693441
 • تلفن:
  0098-21-55332312
 • فکس:
  0098-21-82897191