بلوار ابوذر

 • کد شعبه:
  292
 • آدرس:
  خیابان پیروزی - بلوار ابوذر - مقابل مسجد ولیعصر
 • ایمیل:
  bp292@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1779834536
 • تلفن:
  0098-21-33654006-9
 • فکس:
  0098-21-82897192