خیابان هاشمی

 • کد شعبه:
  295
 • آدرس:
  خیابان هاشمی - مجاور چهارراه جیحون
 • ایمیل:
  bp295@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1348779347
 • تلفن:
  0098-21-66849561-3
 • فکس:
  0098-21-82897195