نور تهران

 • کد شعبه:
  301
 • آدرس:
  خیابان ولیعصر - تقاطع خیابان طالقانی - مجتمع تجاری نور تهران
 • ایمیل:
  bp301@bpi.ir
 • خدمات:
  کلیه خدمات ارزی و ریالی
 • کد پستی:
  1431914336
 • تلفن:
  0098-21-88227303-6
 • فکس:
  0098-21-82897201